BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Warszawa ul. Kowieńska 3
Prace wykonane na zlecenie: TIMBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
wrzesień – październik 2017

Zakres zrealizowanych prac:

  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych kablowych
  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych rurowych
  • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Budynek mieszkalny Kowieńska