Currently browsing: Ochrona przeciwpożarowa

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Aktualizacja IBP
Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego? Za wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego są odpowiedzialni właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania [...]
Read more