W ramach Działu Budowlanego wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe w budownictwie w zakresie:

  1. Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych kablowych i rurowych
  2. Uszczelnienia przeciwpożarowe szczelin dylatacyjnych
  3. Zabudowy ogniochronne kanałów wentylacyjnych i oddymiających
  4. Zabudowy ogniochronne tras kablowych
  5. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych
  6. Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji żelbetowych
  7. Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji drewnianych