ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI STALOWYCH I ŻELBETOWYCH

Zapewnienie podczas pożaru odpowiednich cech wytrzymałościowych konstrukcji stalowych oraz utrzymanie wymaganej nośności i stateczności wymaga z uwagi na posiadane właściwości stali zastosowania czynnych i/lub biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych, tak aby zmniejszyć skutki oddziaływania termicznego pożaru na całą konstrukcję. Elementy konstrukcji stalowych poddane działaniu ognia w zależności od mocy promieniowania już po kilku – kilkunastu minutach nagrzewają się do temperatury 500-700 st. C tracąc swoje właściwości wytrzymałościowe, a w konsekwencji tracąc nośność i stateczność konstrukcji.

OGNIOCHRONNE FARBY PĘCZNIEJĄCE

Jednym ze sposobów zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowych oferowanych przez FIRETECH są zabezpieczenia przy wykorzystaniu powłok pęczniejących. Powłoki nakładane są wałkiem, pędzlem lub natryskowo bezpośrednio na uprzednio starannie przygotowaną nawierzchnię konstrukcji przy zachowaniu kolejności poszczególnych warstw:

  • Warstwa podkładowa
  • Właściwa (pęczniejąca)
  • Nawierzchniowa

Największą zaletą zabezpieczenia ogniochronnego przy wykorzystaniu farb pęczniejących jest duża łatwość jej nakładania oraz dopasowania do nawet najbardziej niestandardowych elementów konstrukcyjnych zawierających dużą liczbę elementów stanowiących nierzadko skomplikowane struktury.

konstrukcja stalowa, zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowych ogniochronnymi farbami pęczniejącymi

Pęczniejące farby ogniochronne pozwalają na zapewnienie odporności ogniowej w klasach R15 – R60 w zależności od rodzaju zabezpieczanego elementu, rodzaju użytej farby oraz grubości nałożonych warstw. O skuteczności i trwałości tak zabezpieczonego elementu decydują oprócz wyżej wymienionych jakość i fachowość wykonania. Prawidłowe wykonanie zabezpieczeń jest trudne i czasochłonne, wymagające oprócz starannego wykonania właściwego nadzoru osoby odpowiedzialnej za jakość.

Kolejną wartą uwzględnienia zaletą jest krótki czas i niski koszt montażu w porównaniu z innymi formami zabezpieczeń choćby obudową konstrukcji stalowych płytami ogniochronnymi, czy też okładzin z wełny mineralnej.

FIRETECH zabezpiecza konstrukcje stalowe w oparciu o wyroby uznanego międzynarodowego producenta farb firmy PPG COATINGS EUROPE BV. Nasze prace opieramy w dużej mierze na zestawach wyrobów STEELGUARD 549, 562, 801 składających się z cienkopowłokowych farb pęczniejących. Wyroby zapewniają zabezpieczenie w klasach R15, R30 i R60. Dopuszcza się ich stosowanie w środowiskach o klasie korozyjności C1, C2 i C3 zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Farby Steelguard to produkt uznawany na całym świecie, posiadający aprobaty w takich krajach jak Wielka Brytania i USA.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ SYSTEMEM CONLIT 150

Zabezpieczenie tym systemem zapewnia zabezpieczenie konstrukcji stali do klasy odporności ogniowej R240. System jest bardzo łatwy w zastosowaniu nie stwarzając dodatkowego obciążenia dla wytrzymałości konstrukcji oraz konieczności stosowania dodatkowych systemów zamocowań.

Składowe systemu CONLIT 150:

  • Płyty z wełny mineralnej ROCKWOOL bez okładziny
  • Płyty z wełny mineralnej ROCKWOOL z okładziną z folii aluminiowej
  • Klej CONLIT GLUE do uszczelnienia połączeń między płytami lub kształtkami

zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych - system conlit

 

System CONLIT stosuje się do zastosowania wewnątrz budynków. Dobór grubości warstwy dobierany jest na podstawie przekroju zabezpieczanego elementu oraz temp. krytycznej stali. Estetyczne wykończenie tym systemem nie wymaga zapewnienia dodatkowych prac wykończeniowych.

 

ZABEZPIECZENIA PPOŻ. – PŁYTY SILIKATOWO – CEMENTOWE PROMATECT

Łatwość zastosowania płyt PROMATECT w obróbce przypominających drewno pozwala na zabezpieczenie elementu stalowego na zasadzie zabudowy skrzynkowej. Łatwość łączenia poszczególnych elementów oraz mocowanie samonośnej konstrukcji nie powoduje dodatkowego obciążenia dla zabezpieczanego elementu np. kanału wentylacyjnego. Płyty silikatowo – cementowe posiadają dużą odporność na wilgoć. Dzięki temu nie tracą swoich właściwości z upływem czasu nawet stosując je w środowisku o podwyższonej wilgotności. W zależności od oczekiwanej do osiągnięcia klasy odporności ogniowej elementu dobór odpowiedniej grubości płyt.


Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji! Zadzwoń lub napisz.

Dział zabezpieczeń biernych ppoż.
Tel. : 22 486 33 68 wew. 3

Walaszczyk Zbigniew
Tel.: 736-259-294 e-mail: z.walaszczyk@firetech.waw.pl

Pieńczuk Adam
Tel.: 506-716-608 e-mail: a.pienczuk@firetech.waw.pl