Ekspertyza przeciwpożarowa – Uniwersytet Warszawski

Ostatnie 3 miesiące to okres prac nad opracowaniem ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 18 w Warszawie. Wykonana ekspertyza ma z założenia stanowić preludium do faktycznych prac mających na celu poprawę istniejących warunków bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji.

Budynek poddawany analizie wybudowany został w latach 30-tych XX w. z przeznaczeniem dla Związku Artystów Scen Polskich. W chwili obecnej wpisany do gminnego rejestru zabytków oraz objęty ochroną konserwatorską ze względu na lokalizację na Skarpie Warszawskiej pełni funkcje budynku Uniwersyteckiego na potrzeby prac naukowych oraz realizacji zadań edukacyjnych szkolnictwa wyższego.

Ekspertyza przeciwpożarowa dla Uniwersytetu Warszawskiego