Impregnacja ogniochronna wykładzin – Hostel OPTI

W październiku zadbaliśmy o właściwe przygotowanie pożarowe Hostelu OPTI w Pruszczu Gdańskim woj. pomorskie w zakresie zapewnienia odpowiedniego stopnia niepalności wykładzin podłogowych znajdujących się na drogach ewakuacyjnych w budynku.

Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w stosunku do elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego wymaga się, aby nie były to wyroby łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Zrealizowane prace pozwoliły zabezpieczyć wskazane materiały do klasy trudnozapalności.