Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych Smolna 40

Na przełomie października i listopada odpowiedzialni byliśmy za zabezpieczenie na miejscu budowy stalowych pomostów w modernizowanej kamienicy przy ul. Smolnej 40. Zabezpieczenie rur okrągłych fi 406, ceowników, kątowników oraz innych mniejszych elementów.

Następnym etapem było wykonanie zamiejscowe prac polegających na zabezpieczeniu prefabrykowanych elementów konstrukcji dachu w siedzibie producenta. Zabezpieczenie wykonane w hali producenta w Siedlcach tak, aby ograniczyć zakres prac wykonywanych na wysokości po zmontowaniu konstrukcji.

Zabezpieczenie wykonano w klasie odporności ogniowej R60 dla temp. krytycznej 500 st. C.