Przygotowanie budynku do odbioru ppoż

W listopadzie udało się zakończyć prace dla TIMBUD Sp. z o.o. na Inwestycji obejmującej budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową położony w Józefosławiu powiat Piaseczyński. Prace obejmowały w I etapie wykonanie zabezpieczeń wszystkich rodzajów zabezpieczeń przejść instalacyjnych kablowych, rur palnych i niepalnych.

II etap zlecenia to sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opracowanie planów ewakuacji, wyposażenie budynku w oznakowanie bezpieczeństwa, podręczny sprzęt gaśniczy oraz sprawdzenie wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej. Całość prac wykonana bez zastrzeżeń ze strony klienta w uzgodnionym terminie.

Przygotowanie budynku do odbioru ppoż - Józefosław