WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wydział Fizyki UW

Warszawa ul. Pasteura 5
Prace wykonane na zlecenie: ALDESA Construcciones polska Sp. z o.o.
Listopad 2016

Zakres zrealizowanych prac:

  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych kablowych
  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych rurowych