Szpital Wolski Pawilon Oddziału Kardiologicznego i Pracowni Endoskopowej Warszawa ul. Kasprzaka 17

Zakres zrealizowanych prac:

  • Zabudowa kanałów wentylacyjnych przy wykorzystaniu płyt ogniochronnych PROMATECT L.
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych rurowych

Szpital Wolski