Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 3

Zakres zrealizowanych prac:

  • Opracowanie projektu systemu sygnalizacji pożaru
  • Opracowanie scenariusza rozwoju pożaru
  • Uzgodnienie opracowanej dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.
  • Przegląd i konserwacja istniejącego systemu sygnalizacji pożaru

Uniwersytet Warszawski