Zabezpieczenia ppoż przepustów kablowych

Zabezpieczenia ppoż przepustów kablowych w Środowiskowym Domu Samopomocy Pruszków ul. 3-go Maja.
Tym razem trudność realizowanych prac wynikała z potrzeby odpowiedniego zabezpieczenia w ścianie lekkiej oddzielenia pożarowego przez którą przechodziły wszelkie możliwe kombinacje przejść (kablowe pojedyncze, trasa kablowa, rurowe palne, rurowe niepalne).

Zastosowano technologię firmy PROMAT – wykonanie w systemie Kombischott typ A co wiązało się z zastosowaniem wełny mineralnej o odpowiedniej gęstości, masy ogniochronnej PROMASTOP Coating i kołnierzy ogniochronnych PROMASTOP UniCollar zastosowanych obustronnie na rurach palnych. Zabezpieczenia wykonanie w klasie odporności ogniowej EI 120.

Zabezpieczenia ppoż przepustów kablowych