BUDYNEK HOTELOWY HbH HILTON

Hilton

Warszawa ul. Postępu 7
Prace wykonane na zlecenie: EUROKLIMAT Sp. z o.o. Sp. k.
lipiec – listopad 2017

Zakres zrealizowanych prac:

  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych rurowych

Hilton