Ściana oddzielenia przeciwpożarowego

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego

Czym jest?

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego to element budynku który rozdziela obiekt na strefy pożarowe. Ściana taka ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz zapewnienie przez określony czas ochrony w sytuacjach niebezpieczeństwa.

 • Ściana taka powinna być posadowiona na własnym fundamencie lub oparta na stropie o klasie odporności ogniowej nie niższej niż sama ściana.
 • Ściany oddzielenia pożarowego muszą być wykonane z materiałów niepalnych, nie mogą też zostać pokryte materiałem palnym np. Boazerią, styropianem.
 • W takiej ścianie dopuszczalne są przeszklenia jednakże muszą one stanowić nie więcej niż 10% powierzchni całej ściany, natomiast drzwi mogą zajmować maksymalnie 15% (ograniczenie nie dotyczy ścian oddzielenia przeciwpożarowego w garażu, znajdujących się na drogach
  manewrowych)

Złym przyzwyczajeniem jest również mylenie ścian osłonowych z ścianami oddzielenia przeciwpożarowego gdyż, ściany te mają inne zadania i nie zawsze ściana osłonowa spełnia wymagania takie jak ściana oddzielenia ppoż.

Ściana oddzielenia pożarowego czy przeciwpożarowego?

Projekt ścian oddzielenia przeciwpożarowego

Często ściany oddzielenia przeciwpożarowego są potocznie nazywane ścianami oddzielenia pożarowego – jest to błędne sformułowanie.

Warunki Techniczne, a ściana oddzielenia przeciwpożarowego

Głównym dokumentem który mówi nam o ścianach oddzielenia ppoż. jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych gdzie  możemy odnaleźć cały paragraf poświęcony na ten temat.

§ 235.

 1. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na

konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany.

 1. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku

lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej

2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.

3.119) W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy

wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m lub zastosować wzdłuż ściany pas z materiału niepalnego

o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej

szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia.

 1. W budynku, z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajdują się świetliki lub klapy dymowe,

ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niż 5 m, należy wyprowadzić

ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych

o klasie odporności ogniowej co najmniej E 30.[1]

W warunkach technicznych mamy również opisane wymagania określające klasę odporności ogniowej  takiej ściany. Jest to uzależnione od wysokości i funkcji obiektu.

Każda ściana oddzielenia przeciwpożarowego musi spełniać klasę odporności ogniowej REI.

W Normie PN-EN 13501-2 znajdziemy wyjaśnienie tych symboli:

 • R (nośność ogniowa) – Nośność ogniowa R jest to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia przy określonych oddziaływaniach mechanicznych na jedna lub więcej powierzchni przez określony czas, bez utraty nośności. UWAGA! Niektórzy z producentów stosują oznaczenia (R) jako oznaczenie nośności, lecz w takich przypadkach ściana jest w stanie przenieść tylko obciążenie własne.
 • E (szczelność ogniowa) – Szczelność ogniowa E jest to zdolność elementu konstrukcji, który pełni funkcję oddzielającą, do wstrzymywania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia na stronę nienagrzewaną w wyniku przeniknięcia płomieni i gorących gazów. Mogą one powodować zapalenie albo powierzchni nagrzewanej albo jakiegokolwiek materiału będącego w sąsiedztwie tej powierzchni.
 • I (izolacyjność ogniowa) – Izolacyjność ogniowa I jest to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymywania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia w wyniku znaczącego przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nienagrzewaną. Przenoszenie powinno być ograniczone tak, żeby powierzchnia nienagrzewana ani jakikolwiek materiał będący w jej otoczeniu, nie zapalił się. Element powinien również stanowić również barierę dla ciepła, wystarczającą do ochrony ludzi w jego pobliżu. [2]

Wymagania

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego jak już wcześniej wspomniano powinny spełniać wymagania REI  przy czym czas w jakim dany parametr powinien pozostać utrzymany określa nam § 232 ust. 4.  Warunków Technicznych.

Klasa odporności ogniowej ściany ppoż. wg warunków technicznych które znajdują się w budynkach powinny odpowiadać wartościom z tabeli poniżej, dodatkowo takie same wymagania musi spełnić dylatacja w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego wypełniona odpowiednim materiałem (szerzej o tym znajdziemy w artykule na stroniezobacz tutaj)

Klasa odporności pożarowej budynkuKlasa odporności ogniowej ścian
„A”REI 240
„B” i „C”REI 120
„D” i „E”REI 60

Drzwi przeciwpożarowe

Ściana taka musi być z materiałów niepalnych, więc niepoprawnym rozwiązaniem będzie zastosowanie okładziny z materiałów palnych np. boazeria, styropian, tapeta.

Dla otworów w ścianie

Przejście instalacyjne

Oczywiście w ścianach oddzielenia ppoż. dozwolone jest wykonywanie otworów, jednakże należy ograniczać ich powierzchnię do minimum. Otwory należy wypełniać materiałem przeciwpożarowym lub obudowywać przedsionkami przeciwpożarowymi.

Parafraf 232 ust 2 warunków technicznych mówi nam, że maksymalna powierzchnia otworów w ścianie może stanowić maksymalnie 15% całości, a same przeszklenia wykonane z materiałów niepalnych o odpowiedniej klasie odporności np. luksfery mogą stanowić 10% powierzchni ściany.

Odstępstwem od tego są jedynie ściany w garażach występujące na drogach manewrowych pod warunkiem zastosowania bram oddzielenia ppoż..

Dla drzwi i okien

Warunki techniczne dopuszczają wypełnienie otworów w ścianach materiałami przepuszczającymi światło taki jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenia o odporności ogniowej określonej wg. warunków technicznych.

Drzwi w ścianach oddzielenia ppoż. powinny być technicznymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej wg. warunków technicznych.

Dobór odpowiednich drzwi przeciwpożarowych oraz ich dystrybucja w naszym sklepie internetowym.

Dla przejść instalacji przez ściany

Dopuszczalne jest wykonywanie otworów w ścianie przez które będą przepuszczone instalacje techniczne.

Wszystkie przepusty instalacji w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

UWAGA!

W Paragrafie 234 ust 3 warunków technicznych znajdziemy zapis mówiący, że wymagane jest zabezpieczenie również przejść większych niż 4 cm w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, nie będących elementami oddzielenia przeciw pożarowego.

W takim przypadku przepust instalacji również powinien mieć klasę odporności ogniowej (EI) ściany i stropów tego pomieszczenia. Sprawdź jak zabezpieczać takie przejścia.

Kontakt

DZIAŁ BUDOWLANY

Tel. : 22 486 33 68 wew. 3


Zbigniew Walaszczyk
Tel.: 736-259-294
e-mail: z.walaszczyk@firetech.waw.pl


Adam Pieńczuk
Tel.: 506-716-608
e-mail: a.pienczuk@firetech.waw.pl


Jakub Naworol
Tel.: 507-787-739
e-mail: j.naworol@firetech.waw.pl


Arkadiusz Maciejewski
Tel.: 516-210-074
e-mail: a.maciejewski@firetech.waw.pl