Systemy wykrywania gazów w obiektach TONO Laski

W styczniu FIETECH był również odpowiedzialny za szereg prac w obiektach Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach obejmujących zapewnienie wyposażenia i pełnej sprawności systemów wykrywania gazu we wskazanych obiektach.

Nadzór nad pracami obejmującymi przeglądy, wymianę zużytych elementów, kalibrację przebiegły bezproblemowo i pozwoliły zapewnić wychowankom Towarzystwa spokojny sen. Sprawne systemy wykrywania gazów w takim obiekcie jak TONO jest szczególnie istotne.

W kontekście ostatnich zdarzeń tak medialnie nagłaśnianych jak wybuch gazu w Katowicach w 2014 r. czy też wybuch w Warszawie w styczniu 2015 r. oraz wiele innych zdarzeń nienagłośnionych cieszymy się, iż Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi przyjął naszą argumentację co do potrzeby i uwzględniania potrzeb w zakresie spełnienia szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla kotłowni gazowych.

Nasza firma zapewnia:

  • Przygotowanie projektu instalacji wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych
  • Bieżące konsultacje i analizę potrzeb w zakresie doboru urządzeń i sensorów
  • Dostarczenie urządzeń i montaż zgodnie z wykonanym projektem
  • Kontrolę i serwis nad zainstalowanym systemem

Zapoznaj się z wiadomościami na temat systemów detekcji gazów