Currently browsing: Systemy przeciwpożarowe

BUDYNEK HANDLOWY GALERIA LEGIONOWO

Galeria Legionowo

Legionowo ul. Piłsudskiego / Słowackiego Prace wykonane na zlecenie: KDM Instalacje Sp. z o.o. Październik 2016 Zakres zrealizowanych prac: Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych kablowych Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych rurowych Badanie […]

Read more

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM

Piastów ul. Sobieskiego 1 Prace wykonane na zlecenie: MJB Sp. z o.o. Kwiecień 2017 Zakres zrealizowanych prac: Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych kablowych Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych rurowych Dostawa i montaż […]

Read more

Gdzie jest wymagany system sygnalizacji pożaru?

Obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożaru dotyczy następujących obiektów: Budynków handlowych lub wystawowych Jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2; Wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2; Np. Galeria […]

Read more

Co to są urządzenia przeciwpożarowe. Częstotliwość przeglądów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, pod pojęciem […]

Read more

Szkolenia PROMAT i HILTI

W Maju 2014 roku braliśmy udział w szkoleniu organizowanym przez wiodących producentów systemów zabezpieczeń przepustów i przejść instalacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego. Świadectwa PROMAT i HILTI potwierdzają nasze przygotowanie do […]

Read more