Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Z końcem maja dobiegł końca kontrakt na wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w obiekcie WIPASZ w Mławie. W ramach umowy z firmą STACON TIS – Generalnym Wykonawcą prac modernizacyjnych, FIRETECH wykonał zabezpieczenie ogniochronne do klasy odporności ogniowej R60 wybranych elementów konstrukcji stalowej.

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych to kolejna oferta w portfolio firmy jako uzupełnienie kompleksowych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Również w czerwcu zrealizowaliśmy zlecenie na zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej budynku magazynowego firmy MATEX koło Poznania. Wybrane elementy konstrukcji zabezpieczone do klasy odporności ogniowej R15 przy wykorzystaniu produktów firmy PPG Coatings Europe BV.