Bezpieczeństwo pożarowe sektor finansowy

Dla FIRETECH styczeń zaczął się od audytów w zakresie bezpieczeństwa ppoż. zakończonych sporządzeniem wymaganych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych placówek Banku Spółdzielczego MAZOWSZE.

Współpraca z Dyrekcją poszczególnych oddziałów przebiegła w sposób niemalże wymarzony z punktu widzenia rzetelnego zespołu inżynierów bezpieczeństwa pożarowego. Odpowiedzialne podejście ze strony przedstawicieli klienta, zaangażowanie i rzeczywista chęć poprawy poziomu bezpieczeństwa obiektów sprawiły, iż czas spędzony w oddziałach należy uznać za w pełni wykorzystany.

Bezpieczeństwo pożarowe w bankach jest niezmiernie istotne. Pracownikom banku dziękujemy za współpracę i życzymy jak najmniejszej liczby pożarów tak w pracy jak i poza nią.