Currently browsing: Audyt ppoż

Firetech pomaga

W ramach działalności charytatywnej FIRETECH po wykonaniu audytu stanu bezpieczeństwa pożarowego w Domu Niewidomego Dziecka na warszawskiej Pradze wyposażył w całości budynek w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie bezpieczeństwa.

Read more

Bezpieczeństwo pożarowe sektor finansowy

Dla FIRETECH styczeń zaczął się od audytów w zakresie bezpieczeństwa ppoż. zakończonych sporządzeniem wymaganych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych placówek Banku Spółdzielczego MAZOWSZE. Współpraca z Dyrekcją poszczególnych oddziałów przebiegła w […]

Read more