Budynek biurowy TheTides i hotelowy APART Hotel Warszawa ul. Wioślarska

Zakres zrealizowanych prac:

  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych kablowych
  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych rurowych
  • Badanie wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej
  • Oznakowanie bezpieczeństwa

The Tides