Budynek mieszkalny wielorodzinny Warszawa ul. Odyńca 7

Zakres zrealizowanych prac:

  • ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

odynca