Firetech pomaga

W ramach działalności charytatywnej FIRETECH po wykonaniu audytu stanu bezpieczeństwa pożarowego w Domu Niewidomego Dziecka na warszawskiej Pradze przy ul. Obrońców 24, wyposażył w całości budynek w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie bezpieczeństwa.

Mamy nadzieję, iż ten niewielki wkład z naszej strony przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wychowanków jak i opiekunów dzieci.

Tono