Piekarnia GRZYBKI Warszawa ul. Malownicza 33

Zakres zrealizowanych prac:

  • zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych kablowych do klasy EI240
  • zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych rur niepalnych do klasy EI240

Piekarnia Grzybki