Prace projektowe dla Banku Spółdzielczego

Zakończyliśmy prace koncepcyjne nad projektem Banku Spółdzielczego w Sierpcu. Planowane prace modernizacyjne są okazją do przystosowania siedziby banku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wdrożone rozwiązania oprócz zachowania cech funkcjonalno-użytkowych poszczególnych stref budynku, pozwolą na w pełni bezpieczne warunki pracy przy zachowaniu pełnej otwartości dla klientów.