Prace projektowe dla firmy Veggo

W styczniu sfinalizowane zostało półroczne zlecenie obejmujące prace koncepcyjne nad projektem budynku biurowo-magazynowego w Piotrkówku Małym pod Warszawą. Zakres prac obejmował opracowanie warunków technicznych do projektu zamiennego, wskazanie rozwiązań zapewniających uwzględnienie tak czynnika ekonomicznego, jak i utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obiektu w przyszłości.

Druga część zlecenia to wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt, oznakowanie, sporządzenie wymaganych przepisami dokumentacji bezpieczeństwa, a na sam koniec wisienka na torcie mianowicie przygotowanie dokumentacji odbiorczej i bezproblemowy odbiór budynku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Cieszymy się, iż realizacja I etapu tej inwestycji przebiegła tak sprawnie życząc właścicielom równie szybkiego zakończenia II etapu budowy.