Próbna ewakuacja dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

W Październiku 2014 roku zorganizowaliśmy i nadzorowaliśmy przeprowadzenie próbnej ewakuacji 8 obiektów należących do Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Do ewakuowanych obiektów należały Przedszkole, Szkoły i Internaty. Ćwiczenia przebiegły pomyślnie, czego dowodem były radosne uśmiechy najmłodszych uczestników tych nie do końca zapowiedzianych manewrów. Za rok postaramy się Was znowu zaskoczyć.