Scenariusz pożarowy dla jednostki wojskowej

W grudniu udało się nam sfinalizować sporządzenie scenariusza rozwoju pożaru dla dwóch obiektów znajdujących się w zarządzie MON w Zegrzu.

Specyfika budynków i szczególne wymogi wojskowej ochrony przeciwpożarowej stanowiły spore wyzwanie. Zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji i dostępu do budynku dla służb ratowniczych równolegle spełniając rygorystyczne wymogi zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko pożarowego specjalnym Strefom Ochronnym wymagało od nas ścisłej współpracy z wojskowymi specjalistami z innych dziedzin. Pozwoliło nam to na zdobycie nowych doświadczeń, którymi mamy nadzieję dzielić się z kolejnymi klientami.

Szczególne podziękowania dla Inspektorów ochrony przeciwpożarowej biorących czynny udział w naszych pracach, ich upór i zaangażowanie w osiągnięcie wspólnego celu jakim jest zapewnienie bezpiecznych pożarowo warunków pracy pracownikom administracjo wojskowej.