Szkolenie przeciwpożarowe firmy Loreal

Na początku grudnia byliśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie szkolenia ppoż w języku angielskim dla anglojęzycznej części kadry menadżerskiej firmy L’OREAL zatrudnionej w polskim oddziale KOSMEPOL pod Warszawą. L’OREAL to światowy lider w branży kosmetycznej skupiający w swoich rękach 28 światowych marek.

W marcu 2014r. dobiegła końca inwestycja dot. rozbudowy zakładu, w tym wyposażenia w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa pożarowego. Szkolenie obejmowało wyłącznie część teoretyczną zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:

  • Ogólne zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.
  • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasady ich zapobiegania.
  • Zagrożenie pożarowe występujące na terenie obiektów.
  • Zagrożenie ludzi w warunkach pożaru, zasady ogłaszania i prowadzenia ewakuacji, organizacja i warunki ewakuacji osób z obiektu.
  • Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
  • Gaśnice – budowa, zasady użycia.
  • Urządzenia przeciwpożarowe – wyposażenie obiektu, ogólne zasady działania.

Miło nam było móc uczestniczyć w tym szkoleniu mając nadzieję, iż nasz wysiłek oraz dzielone doświadczenia zawodowe zapewnią wyższe poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy pracownikom zagranicznym.