WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

Warszawa ul. Konopnickiej 6
Prace wykonane na zlecenie: ETB Andrzej Kłosiński
Marzec 2017

Zakres zrealizowanych prac:

  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych kablowych
  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych rurowych
  • Zabudowa ogniochronna przy wykorzystaniu płyt ogniochronnych PROMATECT L-500
  • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego