BUDYNEK HOTELOWY WISHER ENTERPRICE

Wisher

Warszawa ul. Grzybowska 43
Prace wykonane na zlecenie: EVOTHERM Sp. z o.o. Sp. k.
Kwiecień – Listopad 2017

Zakres zrealizowanych prac:

  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych kablowych
  • Zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych rurowych
  • Opracowanie indywidualnej dokumentacji technicznej dla zastosowanych rozwiązań
  • Uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wisher