Currently browsing: Bezpieczeństwo pożarowe

Prace projektowe dla firmy Veggo

W styczniu sfinalizowane zostało półroczne zlecenie obejmujące prace koncepcyjne nad projektem budynku biurowo-magazynowego w Piotrkówku Małym pod Warszawą. Zakres prac obejmował opracowanie warunków technicznych do projektu zamiennego, wskazanie rozwiązań zapewniających […]

Read more

Próbna ewakuacja dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

W Październiku 2014 roku zorganizowaliśmy i nadzorowaliśmy przeprowadzenie próbnej ewakuacji 8 obiektów należących do Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Do ewakuowanych obiektów należały Przedszkole, Szkoły i Internaty. Ćwiczenia przebiegły […]

Read more